top of page

10 Liv Anglè pou Ede Timoun Aprann sou Rasis

Nan tan konplike sa yo nou souvan bliye pale avek timoun nou yo de sije enpòtan sa yo, nou souvan panse ke yo ka tro jèn pou yo aprann sou rasis ak kijan li afekte gen kanmarad yo. Nan premye ane lavi 0-5 an yon timoun , yo aprann anpil bagay , yo pran anpil enfòmasyon sou mond lan; Ki sa nou montre yo, ki sa nou pa montre yo ak sa nou pa pale sou yo


Men 5 liv ki ka ede nan fasilitasyon nan yon konvèsasyon sou rasis:


1.The Skin you live In2. Who We Are!: All About Being the Same and Being Different (Let's Talk about You and Me)

3. The Case for Loving: The Fight for Interracial Marriage: The Fight for Interracial Marriage

4. The color of us
5. A kids book about racism
6.Say something
7. This Is How We Do It: One Day in the Lives of Seven Kids from around the World8. We're Different, We're the Same (Sesame Street)9. Antiracist Baby10. We All Belong: A Children's Book About Diversity, Race and EmpathyRecent Posts

See All
bottom of page